ادامه واکنش ها به کادوی اقامت کانادا/ فرزند سام درخشانی چه امکاناتی را برای کشورش فراهم می‌کند؟

ادامه واکنش ها به کادوی اقامت کانادا/ فرزند سام درخشانی چه امکاناتی را برای کشورش فراهم می‌کند؟

30نماایران: خبرگزاری مشرق با انتشار مطلبی به صحبت های سام درخشانی درباره هدیه اقامت کانادا به فرزند تازه متولد شده اش واکنش نشان داد.