به دنبال حمایت بازیگران از جلوی دوربین نرفتن پانته آ بهرام در روز آخر «دلدادگان» / تهیه کننده سریال بیانیه داد

به دنبال حمایت بازیگران از جلوی دوربین نرفتن پانته آ بهرام در روز آخر «دلدادگان» / تهیه کننده سریال بیانیه داد

30نماایران: به دنبال حمایت برخی از بازیگران از اقدام پانته آ بهرام در رها کردن پروژه «دلدادگان» که منجر به تغییر پایان بندی آن شد، تهیه کننده این سریال بیانیه ای را منتشر کرد. البته ناگفته نماند این غیبت بهرام با موجی از انتقادات روی پیج این بازیگر مواجه شد که می تواند در میزان شهرت و آینده کاری وی تاثیر گذار باشد.