مدیریت اکران؟! / دو فیلم از یک کارگردان روی پرده

مدیریت اکران؟! / دو فیلم از یک کارگردان روی پرده

30نماایران: دو فیلم «در وجه حامل» و «مرداد» بهمن کامیار، این روزها به طور همزمان روی پرده سینماها رفته اند، تصمیمی که می تواند روی فروش هر کدام از آنها تاثیر گذار باشد.