بعد از برکناری بحث برانگیز مدیرعامل ایرنا/ واکنش سازمان اوج به انتقادات دریادار سیاری

بعد از برکناری بحث برانگیز مدیرعامل ایرنا/ واکنش سازمان اوج به انتقادات دریادار سیاری

سینماناب: در حالی که خبرگزاری ایرنا هفته گذشته مصاحبه جنجالی ای را با دریادار سیاری ترتیب داد و وی نسبت به تصویری که ابراهیم حاتمی کیا از تیمسار فلاحی در فیلم «چ» ساخته بود به شدت انتقاد کرد و در نهایت منجر به برکناری مدیرعامل رسانه دولتی ایرنا از سوی وزیر ارشاد شد، حالا رییس سازمان اوج نسبت به انتقادات دریادار سیاری، متنی را منتشر کرد.