درخت گردو؛ چیرگی واقعیت بر سینما!

درخت گردو؛ چیرگی واقعیت بر سینما!

سینماناب (۳۰نماایران) : «درخت گردو» پنجمین فیلم مهدویان نسبت به آثار قبلی این فیلمساز در جایگاه تازه ای است، روایتی که در سینما شدنش دچار یک بهم ریختگی شده است، به طوری که سوژه و اجرا تحت سلطه یک روایت واقعی قرار گرفته است و نویسندگان تلاش کردند تا بیشتر به واقعه وفادار باشند تا یک درام سینمایی برای خلق موقعیت های جذاب سینمایی که می توانست خیلی بیشتر از آنچه که در فیلم است را بسازد.