حیوان آزاری در سریال جدید مهران مدیری / وقتی یکی از حیوانات در لانگ شات روی زمین عمارت سر می خورد

حیوان آزاری در سریال جدید مهران مدیری / وقتی یکی از حیوانات در لانگ شات روی زمین عمارت سر می خورد

سینماناب: این ویدئو را آرش عباسی از نویسندگان برخی آثار تلویزیونی منتشر کرده است. تلاش بیهوده مدیری‌در نمایش تجمل گرایی آدمهای قصه اش به اندازه ای شده است که حیوانات بسیاری را وارد عمارت فیلم کرده است.