درآمد سلبریتی ها از پست های اینستاگرامی چقدر است؟!

درآمد سلبریتی ها از پست های اینستاگرامی چقدر است؟!

30نماایران: این روزها شاهد حجم بالایی از واکنش ها و تبلیغات سلبریتی ها در شبکه های مجازی هستیم به طوری که از لباس تا آرایش و عینک افتابی و همه صرفا با یک نگ کردن در هر پست اینستاگرام برای سفارش دهنده هزینه های بسیاری آب می خورد.