ازدواج عمو پورنگ با یک دختر هندی؛ دغدغه این روزهای تلویزیون!

ازدواج عمو پورنگ با یک دختر هندی؛ دغدغه این روزهای تلویزیون!

30نماایران: در حالی که چند شب پیش در اسفند ماه، داریوش فرضیایی مهمان برنامه مهدی سلوکی در شبکه دو بود و در آن برنامه خبر از احتمال ازدواجش با یک دختر هندی داده بود به طوری که حتی صفحه شخصی این خانم هندی هم از سوی کاربران همیشه در صحنه شناسنایی شد اما مجددا این مجری شب گذشته مهمان برنامه دیگری در شبکه سه سیما بود و در آن ادامه ماجرا را شرح داد.