اسدزاده: خسرو شکیبایی همیشه با تاخیر به «خانه سبز» می آمد / قصد دارم ۱۰۰ سالگی را رد کنم

اسدزاده: خسرو شکیبایی همیشه با تاخیر به «خانه سبز» می آمد / قصد دارم ۱۰۰ سالگی را رد کنم

30نماایران:داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت تئاتر، در گفتگو با «سپیده آماده»از آغاز شکل گیری تئاتر در لاله زار و افول آن و خاطراتش از هنرمندانی مانند بهروز وثوقی، خسرو شکیباییو ایرج گفت.