نامزد «جنیفر لوپز» خیانت کرد!

نامزد «جنیفر لوپز» خیانت کرد!

30نماایران: جنیفر لوپز قرار است در نسخه سینمایی یک سریال کمدی رمانتیک بازی کند که در آن قبل از ازدواج با نامزد راک-استار خود در باغ میدان مدیسن، درمی یابد که به او خیانت کرده‌ است.