«خون خدا» نرفته به جشنواره بازگشت! / جشنواره واکنشی ندارد؟!

«خون خدا» نرفته به جشنواره بازگشت! / جشنواره واکنشی ندارد؟!

30نماایران:کارگردان «خون خدا» می‌گوید به احترام مخاطبان و همچنین سینمادوستان از این ماجراها چشم پوشی کرده و در رقابت حضور خواهد داشت، این در حالی است که تهیه کننده این فیلم به عنوان مالک آن در گفتگویی صریحا از انصراف گفته بود و انتظار می رود جشنواره برای جلوگیری از این شیوه خبرسازی ها تصمیم قاطع برای جایگزینی فیلم های رزرو داشته باشد.