ویدیو / شاکردوست:بعد از قتل «خفه گی» احساس گناه می کنم!

ویدیو / شاکردوست:بعد از قتل «خفه گی» احساس گناه می کنم!

30نماایران: الناز شاکردوست در گفتگویی ویدیویی از احساس گناهش بعد از قتل در فیلم گفت!