کرونا قاتل خالق «عروس آتش» شد

کرونا قاتل خالق «عروس آتش» شد

سینماناب: خسرو سینایی، کارگردان "عروس آتش" و "در کوچه‌های عشق" درگذشت، چند روز پیش بود که خبری از بستری شدن وی به دلیل کرونا منتشر شد.