آخر هفته تلویزیون / از «هملت» مایکل آلمریدا تا «خاکسترسبز» حاتمی کیا

آخر هفته تلویزیون / از «هملت» مایکل آلمریدا تا «خاکسترسبز» حاتمی کیا

30نماایران:«تلقین»، «هملت» و «قبل و بعد» از جمله فیلم‌های خارجی و «خاکستر سبز» و «لیلی با من است» از آثار سینمای ایران هستند که این هفته روی آنتن تلویزیون خواهند رفت.