جاده قدیم؛ طرح مسکوت
نقد فیلمهای جشنواره/

جاده قدیم؛ طرح مسکوت

30نماایران- حمید غفاریان:در اینکه طی این سالها در جامعه با حجم بالایی از زورگیری مواجه می شویم و صفحات حوادث روزنامه ها پر می شود از این خبرها، تردیدی نیست اما سینما شدن هرکدام از آنها نیازمند یک داستان روایتی جذاب برای پرده سینما است و تنها ایده نمی تواند، در روند داستاتی معجزه ای کند.