نوشته هایی با برچسب "حمید گودرزی"

فرصتی برای میدان دادن به رفقا

فرصتی برای میدان دادن به رفقا

30نماایران: با دیدن مسابقه «پنج ستاره» با اجرای حمید گودرزی در شبکه پنج و «برنده باش» با اجرای محمدرضا گلزار در شبکه سه ناخودآگاه مقایسه این دو برنامه برای مخاطب بسیار آسان می شود، فرصتی که برای میزان ماندگاری هریک از دو مجری می تواند تاثیر گذار باشد.

با رفتن حمید گودرزی موقعیت برای یادگار خسرو شکیبایی فراهم شد!

با رفتن حمید گودرزی موقعیت برای یادگار خسرو شکیبایی فراهم شد!

30نماایران:فیلمبرداری فیلم «مِشمِشه» با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین آغاز شد.