نوشته هایی با برچسب "حميد غفاريان"

جشن دلتنگي؛ آدمك هاي نفرين شده

جشن دلتنگي؛ آدمك هاي نفرين شده

30نماايران - حميد غفاريان:فيلمنامه روي كاغذ شخصيت نمي سازد و ما آدمك هايي مي بينيم كه قرار است يك مضمون را برجسته كنند و به هر شكلي مطرح كنند تا مانيفست شان در جهت فيلم استفاد شود، از زندگي دو نفره اي با بازي ضعيف بابك حميديان و ميناساداتي كه مشخص نيست چرا يهو حرف هاي فلسفي وارد گفتگوهاي عادي شان مي شود.

مغزهاي كوچك زنگ زده؛ سينماي اجتماعي تمام عيار

مغزهاي كوچك زنگ زده؛ سينماي اجتماعي تمام عيار

30نماايران - حميد غفاريان:فيلمنامه «مغزهاي كوجك زنگ زده» به قدري دقيق و سرحال نوشته شده است كه شخصيت پردازي دقيق بدون اشاره مستقيم را دارد به طوري كه براي هر كدام از آدمهاي فيلم و آن خانواده مي توان ساعت ها حرف زد و سمينارهاي آسيب شناسي اجتماعي هم برپا كرد، از پدري كه بناي زندگي را به سبب اعتيادش اشتباه بنا نهاده تا فرزند كوچكشان شهروز كه الگويي در خانواده ندارد جز شكور كه به نوعي بزرگ و قيم همه بچه هاي محل زندگي شان است.