۱۶ میلیارد تومان درآمد تلویزیون از «دربی» پایتخت!

۱۶ میلیارد تومان درآمد تلویزیون از «دربی» پایتخت!

30نماایران: با در نظر گرفتن تعرفه های تبلیغاتی سیمای جمهوری اسلامی برای این بازی بزرگ با یک حساب و کتاب سر انگشتی می‌توان دریافت که تلویزیون بابت تبلیغاتی که پیش از شروع، بین دو نیمه و پس از پایان بازی پخش خواهد کرد، چه درآمد مفصلی خواهد داشت.