پروانه ساخت برای فرح بخش و دبیر جشنواره/ عنوان فیلم های سینمایی به سایزبندی لباس رسید!

پروانه ساخت برای فرح بخش و دبیر جشنواره/ عنوان فیلم های سینمایی به سایزبندی لباس رسید!

30نماایران: حسین فرح بخش و رضا میرکریمی؛ دبیر جشنواره فیلم فجر از سازمان سینمایی، پروانه ساخت دریافت کردند.