توقف صدای ماندگار / «حسین عرفانی» دوبلور پیشکسوت درگذشت

توقف صدای ماندگار / «حسین عرفانی» دوبلور پیشکسوت درگذشت

30نماایران:حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت پس از یک دوره مبارزه با بیماری، امروز درگذشت.