ایوبی از شهرداری هم رفتنی شد!

ایوبی از شهرداری هم رفتنی شد!

30نماایران: رییس سابق سازمان سینمایی که به سخن وری و شعرخوانی شهره است بعد از فعالیت در ستاد انتخاباتی حسن روحانی به شهرداری رفت که با استعفای شهردار تهران و صالحی امیری جایگاه او هم دچار لغزش شد.