ادامه چالش های آقای دبیر/ گزینه هایی که کنار می کشند!

ادامه چالش های آقای دبیر/ گزینه هایی که کنار می کشند!

سینماناب (30نماایران): بعد از اعلام خروجی هیات انتخاب و تبعید فیلم های مهم اجتماعی به بخش رزرو یا کنار گذاشتن فیلم های دیگر و ورود فیلم های هنروتجربه و ارگانی به بخش مسابقه، برخی سینماگران با توجه به اتفاقات رخ داده اخیر، اقدام به انصراف از جشنواره کردند و همین مسائل منجر به چالش های ابراهیم داروغه زاده در اجرای جشنواره امسال شد به طوری که این موضوع انتخاب سینماگران را برای داوری را دچار چالش های تازه کرد و حالا باید گفت که کمتر سینماگری است که با پیشنهاد داوری جشنواره فیلم فجر مواجه نشده باشد!