آنجلینا جولی در برابر جوکر!

آنجلینا جولی در برابر جوکر!

سینماناب(30نماایران): آنجلینا جولی از ستارگان سینمای جهان که این روزها با فیلم «مالیفیسنت2» در رقابت اکران حضور دارد در برابر گیشه «جوکر» شکست سنگینی را خورده است و این می تواند شروع جریانی تازه برای نگاه جدی تر ستارگان به زندگی حرفه ای خودشان باشند که شرایط زندگی خصوصی بر نحوه کارکرد و ارتباط با مخاطب تاثیر گذار خواهد بود و خروجی همه اتفاقات و دامنه آن می تواند در گیشه سینما نمود جدی پیدا کرد.