پشت پرده مدیریت جواد شمقدری فاش شد!

پشت پرده مدیریت جواد شمقدری فاش شد!

30نماایران: دوران مدیریتی جواد شمقدری مملو از برنامه ها و استراتژی های مشخصی بود که وی سالها آنها را تدوین کرده بود و در زمان مدیریتش تلاش کرد تا روند اجرای آن را پیش ببرد اما با فضای دو قطبی ای که با وی از سوی عده ای رفتار شد، دوران مدیریت شمقدری جزو سالهایی است که می شود درباره آن تحلیل های بسیاری را داشت.