نزدیک ده میلیارد برای یک دورهمی تحت عنوان جهانی!/ تا کجا پیش خواهد رفت؟!

نزدیک ده میلیارد برای یک دورهمی تحت عنوان جهانی!/ تا کجا پیش خواهد رفت؟!

30نماایران(سینماناب): روزی که دبیر جشنواره جهانی در نشست خبری از آوردن نام اسپانسرها عبور کرد واعلام کرد که حتی اسپانسری داشته که بلیت رایگان به مهمانان داده است، چطور فراموش کرد که در لیست انتشاری پنج ماه بعد رقمی معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان را برای خرید بلیت خواهد آورد!