خالقان «بازی تاج و تخت» به سمت جنگ ستارگان رفتند!

خالقان «بازی تاج و تخت» به سمت جنگ ستارگان رفتند!

30نماایران:خالقان سریال محبوب «بازی تاج و تخت» مسئولیت نگارش دنباله جدید سری فیلم های پرطرفدار «جنگهای ستاره ای» را بر عهده گرفتند.