شورجه: وجود شورای پروانه ساخت ضروری است / اعضای قبلی خانه سینما فعلا هستند

شورجه: وجود شورای پروانه ساخت ضروری است / اعضای قبلی خانه سینما فعلا هستند

30نماایران: عضو شورای پروانه ساخت گفت:دوستانی که از خانه سینما تشریف می‌آورند، دوره‌ای چندساله دارند و با توجه به اینکه تا انتخاب اعضای بعدی هنوز چندماهی باقی مانده است، به همین جهت تصمیم بر این شده که اعضای قبلی در شورای کنونی باقی بمانند تا زمان انتخاب اعضای معرفی شده از سوی خانه سینما فرا برسد.