تهیه کننده «جشن دلتنگی»: از فردای اختتامیه جشنواره فیلم فجر تا به امروز از پوریا آذربایجانی خبری ندارم!

تهیه کننده «جشن دلتنگی»: از فردای اختتامیه جشنواره فیلم فجر تا به امروز از پوریا آذربایجانی خبری ندارم!

30نماایران: فیلم سینمایی «جشن دلتنگی» در حالی سال 97 به اکران عمومی رسید که در گیشه موفق نبود و تهیه کننده این فیلم یکی از عوامل آنرا عدم حضور کارگردان کنار فیلمش می داند.