نوشته هایی با برچسب "جشنواره کودک"

بعد از بریز و بپاش های ستاد خبری جشنواره کودک؛یک سوال!/ چرا دبیران جشنواره های دولتی برآورد مالی را فراخوان نمی دهند!

بعد از بریز و بپاش های ستاد خبری جشنواره کودک؛یک سوال!/ چرا دبیران جشنواره های دولتی برآورد مالی را فراخوان نمی دهند!

سینماناب(30نماایران): در میان فشارهای اقتصادی به بخش خصوصی سینما برای تولید یک فیلم سینمایی و همچنین دست های خالی تهیه کنندگان در تبلیغات اکران عمومی فیلم ها که می تواند در آینده تولیدات شفاف و خالص سینما اثر گذار باشد، شنیدن خبر هزینه نزدیک به 400 میلیون برای ستاد خبری یک جشنواره محلی و منطقه ای جای شگفتی دارد.

سروش صحت بعد از داوری جشنواره کودک: بهتر است فیلمسازان ما خودشان را به روز کنند / فیلم ها توجهی به تغییر نسل ندارند

سروش صحت بعد از داوری جشنواره کودک: بهتر است فیلمسازان ما خودشان را به روز کنند / فیلم ها توجهی به تغییر نسل ندارند

30نماایران: سروش صحت؛داور جشنواره کودک در دوره اخیر جشنواره گفت:فیلم سازان ما توجهی به تغییر نسل نداشته اند و هنوز هم دغدغه بچه های دهه ۵۰ و ۶۰ در فیلم هایشان دیده می شود. از آن زمان ۴۰ سال گذشته وبچه ها آن زمان قابل مقایسه با کودکان امروز نیستند.