داوران سینمایی جشنواره فیلم «سلامت» اعلام شد

داوران سینمایی جشنواره فیلم «سلامت» اعلام شد

30نماایران:ترکیب هیات داوران بخش سینمایی سومین جشنواره فیلم «سلامت» اعلام شد.