بیش از ۵۰۰ میلیون صرف مجله و سایت جریان نفوذ کرده به بخش مسابقه فیلم فجر طی نه ماه/ تلاش برای تثبیت جایگاه «هنروتجربه» بر تمامیت سینمای ایران با هزینه های نجومی!؟

بیش از ۵۰۰ میلیون صرف مجله و سایت جریان نفوذ کرده به بخش مسابقه فیلم فجر طی نه ماه/ تلاش برای تثبیت جایگاه «هنروتجربه» بر تمامیت سینمای ایران با هزینه های نجومی!؟

سینماناب(30نماایران): در ادامه سنت حسین انتظامی در انتشار لیست هزینه های موسسه های زیر مجموعه سازمان سینمایی، این بار عملکرد نه ماهه موسسه هنروتجربه منتشر شد، موسسه ای که جریان فیلم های تولیدی اش وارد بخش مسابقه امسال جشنواره به جای فیلم های مهم اجتماعی در کنار آثار ارگانی شده است، جریانی که از زمان آغاز به کار این گروه مخرب، آفت های آن برای آینده سینمای ایران از سوی رسانه های مستقل مطرح شده بود، جریانی که تولیداتش منجر به پس زدن مخاطب نسبت به سینما شده است و در آخر، این جریان امسال با نفوذش در بخش مسابقه جشنواره برای اکران جریان اصلی سینما هم نقشه خواهد کشید.