پنج داستان درباره «بازی تاج وتخت» به قلم مارتین

پنج داستان درباره «بازی تاج وتخت» به قلم مارتین

30نماایران:جرج آر.آر مارتین خالق مجموعه رمان‌های «ترانه یخ و آتش» فاش کرد که در آغاز گمان می‌کرده این اثر، یک داستان کوتاه بیشتر نباشد.