جرج کلونی پردرآمدترین بازیگر سینمای جهان

جرج کلونی پردرآمدترین بازیگر سینمای جهان

30نماایران:فهرست پردرآمدترین بازیگران مرد جهان به رسم هر سال در نشریه فوربز منتشر شد. در فهرست پردرآمدترین بازیگران جهان یک نکته عجیب وجود دارد؛ نفر اول در یک سال گذشته اصلا در هیچ فیلمی بازی نکرده است.