آرای مردمی به چهار رسید/ فیلم ها چطور از آرای مردمی کنار می روند؟!

آرای مردمی به چهار رسید/ فیلم ها چطور از آرای مردمی کنار می روند؟!

30نماایران:نتیجه شمارش آرای فیلم های نمایش داده شده در روز هفتم جشنواره فیلم فجر (1397/11/16) توسط ستاد انتخاب فیلم برگزیده از نگاه تماشاگران جشنواره فیلم فجر اعلام شد. لازم به توضیح است فهرست فیلم ها بدون اولویت است.