زمستانه تلویزیون و دیدار دوباره با «جاده های سرد» مسعود جعغری جوزانی

زمستانه تلویزیون و دیدار دوباره با «جاده های سرد» مسعود جعغری جوزانی

30نماایرا: شبکه‌های سیمای در تعطیلات پایان هفته، فیلم های سینمایی متنوعی را جهت پخش برای مخاطبان خود تدارک دیده اند که از جمله آنها می توان به پخش مجدید «جاده های سرد» مسعود جعفری جوزانی اشاره کرد.