با دستور کارلوس کی روش/ نمایش فیلم اسپیلبرگ برای ملی پوشان

با دستور کارلوس کی روش/ نمایش فیلم اسپیلبرگ برای ملی پوشان

30نماایران: به فاصله بک روز تا بازی حساس ایران و پرتغال که روز دوشنبه به عنوان آخرین برگ سرنوشت ایران در این رقابت ها محسوب می شود، کارلوس کیروش؛ سرمربی تیم ملی کشورمان برنامه ویژه ای برای ملی پوشان در نظر گرفته است.