«تگرگ و آفتاب» بدون فرصت اکران به نمایش خانگی آمد + لینک دانلود

«تگرگ و آفتاب» بدون فرصت اکران به نمایش خانگی آمد + لینک دانلود

30نماایران:فیلم «تگرگ و آفتاب»رضا کریمی از طریق موسسه سرورسانه پارسیان به شبکه خانگی عرضه شد.