وقتی هیات انتخاب و دبیر جشنواره از قوانین عبور کردند! / فیلم هایی که طبق الگوی “جازنی” وارد بخش مسابقه شدند!

وقتی هیات انتخاب و دبیر جشنواره از قوانین عبور کردند! / فیلم هایی که طبق الگوی “جازنی” وارد بخش مسابقه شدند!

سینماناب (30نماایران): با اعلام خروجی هیات انتخاب جشنواره و فیلم های راه یافته به بخش مسابقه، کاملا مشخص بود که پروژه حذف فیلم های مهم اجتماعی و جریان اصلی سینمای ایران از جشنواره فیلم فجر کلیدش خورده است و جایش را فیلم های ارگانی و هنرتجربه ای گرفته است اما حالا خبر از دور زدن برخی قوانین جشنواره به گوش می رسد تا فیلم های هنروتجربه ای برای حضور در بخش مسابقه به مدت یک سال منتظر بمانند.