نوشته هایی با برچسب "تهیه کنندگی"

نامه صد سینماگر به حسین انتظامی در اعتراض به نظامنامه تهیه کنندگی که بسترسازی برای ورود سرمایه های مشکوک است

نامه صد سینماگر به حسین انتظامی در اعتراض به نظامنامه تهیه کنندگی که بسترسازی برای ورود سرمایه های مشکوک است

سینماناب: بحث ورود سرمایه های مشکوک در مسیر تولید یک فیلم سینمایی طی سالهای گذشته، مسئله تازه ای نیست و تاکنون سازمان سینمایی علی رغم مشاهده متهمین این موارد در گزارش های رسانه ای و خبری رسمی، ورود جدی نکرده است و همواره موضوع تاریخ مصرف گذشته صنف واحد تهیه کنندگی را پیش می کشد که اتفاق خوبی است، مگر با عبور از روش های امتحان پس داده که اغلب هم با شکست مواجه شده است و به تازگی هم با انتشار پیش نویس نظام نامه تهیه کنندگی و شروط عضویت در این صنف را با تعاریف بدیهی مطرح کرده است که نشان تازه ای است از انحصار و رانت که می تواند مشمول افراد بسیاری شود، نظامنامه ای که باز هم قرار است توسط یک شورا اجرا شود.

اتفاقی خوب برای جلوگیری از اجاره کارت تهیه کنندگی!

اتفاقی خوب برای جلوگیری از اجاره کارت تهیه کنندگی!

سینماناب: پدیده اجاره دادن کارت تهیه کنندگی توسط عده ای از بیکاران امروز و فعالان گذشته، مسئله غم انگیزی است و طی سالهای گذشته در نبود تهیه کنندگان واقعی در سینمای ایران، باعث شیوع این پدیده شده است به طوری که می توان تهیه کننده بود و از یک دوره ای ادعای بازنشستگی الکی داد اما کارت تهیه کنندگی برای خودش کار کند و خود صاحب کارت هم فقط در نشست ها و مراسم ها، صاحب صندلی باشد.

صنف واحد تهیه کننده؛ آرزویی بر جای مانده!

صنف واحد تهیه کننده؛ آرزویی بر جای مانده!

30نماایران - حمیدغفاریان: در شرایطی که هر روزه هزینه تولید یک فیلم سینمایی سخت تر می شود و رییس فعلی سازمان سینمایی هم به دنبال تضعیف بنیاد سینمایی فارابی در تولید فیلم است باید با تشکیل یک نظام تهیه کنندگی به یک چشم اندازی دست یافت که این اجماع بتواند حرکت های مهمی را در زمینه مجوز تهیه کنندگی و نظارت کامل بر نفروختن کارت تهیه کنندگی کند تا جلوی بریزوبپاش های تولید گرفته شود و از طرفی تهیه کننده واقعی بخش خصوصی بتواند در این فضا فیلم خود را در فضای حرفه ای بسازد و با دستمزدها نجومی ربرو نشود.