سازمان سینمایی مصوبه مدیریت بحران را رد کرد/ بلیت فروشی سینماها ادامه دارد

سازمان سینمایی مصوبه مدیریت بحران را رد کرد/ بلیت فروشی سینماها ادامه دارد

سینماناب: در حالی که روز گذشته سازمان مدیریت بحران شهر تهران طی یک اطلاعیه ای برخی از مراکز شهر تهران را از امروز چهارشنبه (24 تیرماه) را تعطیل موقت یک هفته ای اعلام کرد اما سازمان سینمایی این مصوبه را منوط به دستور ستاد ملی کرونا دانست.