تریلر دیدنی فصل هشتم «بازی تاج و تخت»

تریلر دیدنی فصل هشتم «بازی تاج و تخت»

30نماایران: در حالی که سه روز تا آغاز پخش فصل هشتم «بازی تاج و تخت» باقی مانده است و همه طرفداران این سریال انتظار آنرا می کشند، طی 24 ساعت 81 میلیون نفر تریلر فصل تازه این سریال را روی یوتیوب بازدید کرده اند.