نوشته هایی با برچسب "تا صبح"

فقدان سوژه برنامه های صبحگاهی تلویزیون/ وقتی به فاصله سه دقیقه دو برنامه زنده با مدیر باشگاه پرسپولیس صحبت می کنند!

فقدان سوژه برنامه های صبحگاهی تلویزیون/ وقتی به فاصله سه دقیقه دو برنامه زنده با مدیر باشگاه پرسپولیس صحبت می کنند!

سینماناب (30نماایران): در حالی که تلویزیون روزهای بی رونقی را به لحاظ تولید محتوا و جذابیت برنامه هایش سپری می کند و استراتژی مهم تاثیرگذاری و جریان سازی تبدیل به حلقه مفقوده ای در آن شده است و از سوی دیگر در خلا مجریان توانمند و کنار گذاشته شده، حضور برخی چهره های ناشناس و نبود یک تحریریه با تجربه، اتفاقی را رقم می زند که دو برنامه به فاصله سه دقیقه روی یک موضوع با دو پرسش مشابه از یک مهمان سوال کنند.

با حضور عسل بدیعی / پخش مجدد «تا صبح» از آی فیلم

با حضور عسل بدیعی / پخش مجدد «تا صبح» از آی فیلم

30نماایران: بازپخش مجموعه تلویزیونی «تاصبح» از شب گذشته در شبکه آی فیلم آغاز شده است.