ویروس کرونا گریبان تام کروز را هم گرفت!

ویروس کرونا گریبان تام کروز را هم گرفت!

سینماناب (30نماایران): شیوع ویروس کرونا در ایتالیا گریبان فیلمبرداری «ماموریت غیرممکن» در شهر ونیز را متوقف و تام کروز را در هتلی گرانقیمت زندانی کرد.