آخر هفته تلویزیون / دیدار با وینستون چرچیل در تاریک ترین ساعت

آخر هفته تلویزیون / دیدار با وینستون چرچیل در تاریک ترین ساعت

30نماایران: «امیرکبیر»، «خانواده موروثی»، «تاریک‌ترین ساعت»، «بادیگارد» و «ماجرای نیمروز» از جمله فیلم هایی هستند که در تعطیلات پایان هفته از شبکه های مختلف تلویزیونی روی آنتن می روند.