به درخشانی نسخه سینمایی می رسد؟! / سریال هشت قسمتی «دکتر ژیواگو» در مسیر تولید

به درخشانی نسخه سینمایی می رسد؟! / سریال هشت قسمتی «دکتر ژیواگو» در مسیر تولید

30نماایران:سریالی ۸ قسمتی با اقتباس از رُمان محبوب «دکترژیواگو» نوشته بوریس پاسترناک به تهیه‌کنندگی «وینسنت ماراوال» ساخته می‌شود.