ادامه نفوذ سرمایه در حوزه فرهنگ / سرمایه گذار پرحاشیه، مدیر تئاتر «شهرزاد» شد

ادامه نفوذ سرمایه در حوزه فرهنگ / سرمایه گذار پرحاشیه، مدیر تئاتر «شهرزاد» شد

30نماایران: این روزها که بحث سرمایه مشکوک در سینما و شبکه نمایش خانگی خیلی جدی دنبال می شود و در دادگاه های این افراد به طور علنی از پروژه ها نام برده می شود اما همچنان حضور سرمایه گذاران ناشناخته در حوزه فرهنگ و هنر جدی تر دنبال می شود.