با انفعال خانه سینما/ شورای عالی تهیه کنندگان گلایه بیمه هنرمندان را نزد وزیر ارشاد برد

با انفعال خانه سینما/ شورای عالی تهیه کنندگان گلایه بیمه هنرمندان را نزد وزیر ارشاد برد

سینماناب(30نماایران): حق بیمه هنرمندان بدیهی ترین مطالبه اعضای صنوف خانه سینما نسبت به این مدیریت است که همواره محل مناقشه جدی بوده است به طوری که در زمان انحلال خانه سینما، هیات ساماندهی صنوف با بیمه طلایی توانسته بود این مهم را برای سینماگران به شکل شایسته ای فراهم آورد اما خانه سینما طی این سالها که از بازگشایی مجددش می گذرد همواره حفظ منافع شخصی را در عقد قراردادها نسبت به وضعیت خدمات دهی ارجع تر دانسته است.