کاهانی بعد از مهاجرتش: از بچگی احساس می کردم که جا ندارم و همچنان آواره ام!

کاهانی بعد از مهاجرتش: از بچگی احساس می کردم که جا ندارم و همچنان آواره ام!

30نماایران: عبدالرضا کاهانی که بعد از توقیف فیلم «ارادتمند نازنین بهاره و تینا» با اکران «خانم یایا» نشان داد که سالهاست دیگر مخاطب ایرانی را نمی شناسد و به تازگی هم یک فیلم در کانادا با رضا عطاران ساخته است درباره وجه مشترک فیلم هایش گفت:: بعدها با دیدن فیلم های پی به یک موضوع مشترک بردم و آنهم مسئله بی مکانی است و تاکنون هیچ منتقدی هم به آن اشاره نکرده است، از اولین فیلمم «بیست» تا همین فیلمی که در کانادا ساختم به این موضوع پرداخت شده است.