امیرآقایی با نام «بهرام بیضایی» همکاران را مورد انتقاد قرار داد!

امیرآقایی با نام «بهرام بیضایی» همکاران را مورد انتقاد قرار داد!

30نماایران: امیر آقایی خطاب به بهرام بیضایی نوشت: «این‌جا اما هیچ جای‌تان خالی نیست، این‌جا «خالتور»ها می‌فروشند و «آینه‌بغل»‌ها. این‌جا هنوز بر مدار گیشه‌ایم و اندیشه نه.»