جدایی یک بازیگر دیگر از «جم» / وعده هایی که تمام شد!

جدایی یک بازیگر دیگر از «جم» / وعده هایی که تمام شد!

30نماایران: بهارک صالح نیا از بازیگرانی که به شبکه جم پیوسته خبر از جدایی اش از این شبکه را به دلیل تغییر سیاست های آن داد.